МАМАНДЫҚТАР

Гуманитарлы-техникалық  академия келесі мамандықтар бойынша білім береді:

1. Мемлекеттік және жергілікті басқару
2. Маркетинг
3. Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
4. Ақпараттық жүйелер
5. Есептеуіш техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз ету
6. Экономика
7. Менеджмент
8. Бағалау
9. Есеп және  аудит
10. Қаржы

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару


Не оқиды
                                                                                                 

·                     Маркетинг

·                     Менеджмент

·                     Қаржы

·                     Бухгалтерлік есеп және аудит

·                     Кәсіпорын экономкасы

·                     Аймақтық экономика және басқару

·                     Мемлекеттік басқару теориясы

·                     Мемлекет және  бизнес

·                     Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

·                     Экономиканы мемлекеттік реттеу

·                     Муниципалдық менеджмент

·                     және т.б.

 

Қайда жұмыс істеуге болады?

·                     министрлік

·                     мемлекеттік қызмет

·                     әкімдік

·                     акционерлік қоғамҚ)

·                     ЖШС

·                     әскери комиссариат

·                     өз бизнесін ұйымдастыру

·                     мемлекеттік қызмет агенствосы

·                     ЖОО-дары, ОАО-дары

·                     шетел қатысатын бірлескен кәсіпорындар және т.б.

 

Кім болып жұмыс істеуге болады?

·                     Әкім

·                     Әкімнің орынбасары

·                     Бас маман

·                     Департамент бастығы

·                     Экономикалық пәндер оқытушысы

·                     АҚ, ЖШС-і директоры, бас  директор және т.б.

·                     Мемлекеттік қызметте жетекші маман

                                                                                                                                     Жоғарыға

Маркетинг


Не оқиды:

 

·                     Маркетинг

·                     Менеджмент

·                     Қаржы

·                     Бухгалтерлік есеп және  аудит

·                     Маркетингтік зерттеулер

·                     Логистика

·                     Маркетингтік коммуникациялар

·                     Тауартану

·                     Тұтынушылардың мінез-құлқы

·                     Халықаралық маркетинг

·                     Маркетингті басқару

·                     Қызмет көрсету маркетингі және т.б.

 

Қайда жұмыс істеуге болады?

·                     сауда кәсіпорындары

·                     өндірістік кәсіпорындар

·                     қонақ үйлер

·                     мейрамханалар

·                     туристік фирмалар

·                     акционерлік қоғамдарҚ)

·                     ЖШС-і

·                     өз бизнесін ұйымдастыру

·                     ЖОО-дары, ОАО-дары

·                     консалтингтік  компаниялар

·                     жарнама агенттігі

·                     БАҚ

·                     Тұтынушылардың ұлттық лигасы

·                     шетел қатысатын бірлескен кәсіпорындар және т.б.

 

Кім болып жұмыс істеуге болады?

·                     маркетолог

·                     бренд-менеджер

·                     коммерциялық директор

·                     экономикалық пәндер оқытушысы

·                     АҚ, ЖШС-і директоры, бас директор

·                     консалтингтік фирманың директоры

Жоғарыға

 

Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету


 

Не оқиды:   

·                     Маркетинг

·                     Менеджмент

·                     Қаржы

·                     Кәсіпкерлік қызмет негіздері

·                     Қызмет көрсету инфрақұрылымы

·                     Тұрмыстық қызмет көрсету технологиясы

·                     Қызмет көрсету менеджменті

·                     Тұрмыстық қызмет көрсету экономикасы

·                     Бухгалтерлік есеп және аудит

·                     Қызмет көрсетуді стандарттау мен сертификаттау және т.б.


Қайда жұмыс істеуге болады?

·                     қонақ үйлер

·                     мейрамханалар

·                     туристік фирмалар

·                     акционерлік қоғамдарҚ)

·                     ЖШС

·                     өз бизнесін ұйымдастыру

·                     әлеуметтік –мәдени қызмет көрсету саласында  жетекші маман  

·                     ЖОО-дары, ОАО-дары

·                     шетел қатысатын бірлескен кәсіпорындар және т.б

К
ім болып жұмыс істеуге болады?

·                     әкімші

·                     ресторатор

·                     ТҮКШ жетекші маман

·                     Экономикалық пәндер оқытушысы

·                     АҚ, ЖШС директор, бас директор

·                      туристік фирманың директоры

Жоғарыға   

Ақпараттық жүйелер


Кәсіптік қызмет саласы:

Түлектердің кәсіптік қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет,  денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару болып табылады.

 

Кәсіптік қызмет объектілері:

Түлектердің кәсіптік қызмет объектілері адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады.

 

Кәсіптік қызмет түрлері:

5В070300-Ақпараттық жүйелер мамндығы бойынша бакалавр  кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

·                     жобалау-конструкторлық;

·                     өндірістік-технологиялық:

·                     ұйымдастырушылық-басқарушылық;

·                     пайдаланушылық

 

Кәсіптік қызмет функциялары:

Түлектердің кәсіптік қызметінің негізгі функциялары болып табылады:

·                     жобалау;

·                     эксплуатация;

·                     әкімшілік;

·                     сүйемелдеу;

·                     тестілеу;

·                     бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету.

 

Кәсіптік қызметтің типтік міндеттері:

5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің типтік міндеттері:

·                     ақпараттық жүйелердің және жалпы ақпараттық жүйелердің әр түрлі компоненттерін жобалау және әзірлеу;

·                     ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, конфигурациялау және әкімшілендіру;

·                     деректер қоры мен ақпараттық жүйелерді жобалау және басқару;

·                     Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз етуді сүйемелдеу.

Жоғарыға

 

Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету


Кәсіптік қызмет саласы:
Түлектердік кәсіптік қызмет саласы әр түрлі салаларда есептеуіш техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындары  мен ұйымдары болып табылады.

Кәсіптік қызмет объектілері:

 

5В070400-Есептеуіш техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша түлектердің кәсіптік қызмет объектілері  есептеуіш машиналар, кешендер, жүйелер және желілер болып табылады.

·                     ақпаратты өңдеу және басқарудың компьютерлік жүйелері;

·                     автоматтандырылған жобалау жүйелері;

·                     есептеу техникасы құралдарын және ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету(бағдарламалар, бағдарламалық кешендер және жүйелер) • Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін оқу.

 

5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бакалавр  кәсіптік қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

·                     жобалау-конструкторлық;

·                     сараптамалық-зерттеушілік:

·                     ұйымдастырушылық-басқарушылық;

·                     пайдаланушылық.

Кәсіби қызмет функциялары

 

5В070400-Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалавр  іргелі және арнайы дайындыққа сәйкес кәсіптік қызметінің объектілері бойынша келесі атқарымдарды орындай алады:

·                     операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау;

·                     операциялық және ақпараттық жүйелерді пайдалану;

·                     ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу;

·                     жүйелерді тестілеу;

·                     бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету

Жоғарыға

 

Экономика


 

Не оқиды:

·                     Маркетинг

·                     Менеджмент

·                     Қаржы

·                     1С бухгалтерия

·                     Кәсіпорын экономикасы

·                     Кәсіпкерлік

·                     Өндірісті ұйымдастыру

·                     Агробизнестің экономикалық негіздері

·                     Бухгалтерлік есеп және аудит

·                     Экономика және басқаруды ұйымдастыру

·                     Сыртқы экономикалық қызмет және басқалар

 

Қайда жұмыс істеуге болады?

·                     министрліктер

·                     мемлекеттік қызмет

·                     коммерциялық банктер

·                     акционерлік қоғамҚ)

·                     ЖШС

·                     Өз бизнесін ұйымдастыру

·                     ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жетекші маман

·                     ЖОО-дары, ОАО-дары

·                     шетел қатысатын бірлескен кәсіпорындар және т.б

 

Кім болып жұмыс істеуге болады?

·                     экономист

·                     жоспарлау бөлімінің бастығы

·                     экономикалық пәндер оқытушысы

·                     АҚ, ЖШС директоры, бас директор және т.б.

·                     экономика және жоспарлау мәселелері бойынша бас маманы

Жоғарыға

 

МенеджментНе оқиды?

·                     Маркетинг

·                     Менеджмент теориясы мен практикасы

·                     Қаржы

·                     Өндірістік менеджмент

·                     Қызметкерлерді басқару

·                     Инновациялық менеджмент

·                     Стратегиялық  менеджмент

·                     Бизнесті ұйымдастыру

·                     Шағын және орта кәсіпорындар менеджменті

·                     Бухгалтерлік есеп және аудит

·                     Басқарушылық шешімдерді әзірлеу

·                     Мамандандыруға арналған менеджер-аудармашы:

·                     Бизнес-ағылшынша

·                     Экономистерге арналған ағылшын тілі

·                     Аударма теориясы мен практикасы және басқалар.

·                     мамандандыруға арналған  дағдарыс-менеджер:

·                     дағдарысқа қарсы менеджмент

·                     дағдарыс жағдайларында қаржылық талдау

·                     мамандандыруға арналған  менеджер-психолог:

·                     іскерлік қатынас психологиясы

·                     жарнама психологиясы

·                     әлеуметтік саладағы менеджмент


Қайда жұмыс істеуге болады?

·                     министрлік

·                     мемлекеттік қызмет

·                     коммерциялық банктер

·                     акционерлік қоғамҚ)

·                     ЖШС

·                     Өз бизнесін ұйымдастыру

·                     ауылшаруашылығы кәсіпорындарында жетекші маман

·                     ЖОО-дар, ОАО-дар

·                     шетел қатысатын бірлескен кәсіпорындар және т.б туристические фирмы

·                     қонақ үй бизнесі

·                     мейрамхана бизнесі


Кім болып жұмыс істеуге болады?

·                     кризис-менеджер

·                     менеджер-аудармашы

·                     менеджер-психолог

·                     компанияның топ-менеджері

·                     коммерциялық  директор

·                     экономикалық пәндер оқытушысы

·                     АҚ, ЖШС директоры, бас директоры және т.б.

 

Жоғарыға

Бағалау


Бағалау жөніндегі маман бағалау жұмыстарын жүргізудің практикалық дағдылары мен технологияларын біледі, жылжымайтын мүлікті, жерді, машиналар мен жабдықтарды, көлік құралдарын, зияткерлік және өнеркәсіптік меншікті, өндірістік-мүліктік кешендерді, бизнесті, бағалы қағаздарды, инвестициялық жобалар мен жер қойнауын бағалауды жүргізеді, ұйымдастырушылық, басқарушылық, сараптамалық, талдамалық, консультациялық және кәсіпкерлік қызметті жүргізу әдістерін біледі.

Түлектер ресурстық қорларды, материалдарды, машиналар мен жабдықтарды, кәсіпорындардың қаржылық жағдайын, жаңа технологияларды енгізу бойынша инвестициялық жобаларды кешенді бағалауды кәсіби түрде орындай алады

Жоғарыға

 

Есеп және аудит


"Есеп және аудит" мамандығы студенттерге кез келген кәсіпорынға қажетті активтер, міндеттемелер, капитал, ақша ағындарының қозғалысы, кірістер мен шығыстар, кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты қалыптастыру және талдау бойынша кең экономикалық білім алуға мүмкіндік береді. Осы мамандықтың түлегі бола отырып, әркім әртүрлі кәсіпорындарда жұмыс істей алады және ұлттық экономиканың кез келген саласында өз дағдыларын жүзеге асыра алады.

 

Мамандық түлектері есептік-аналитикалық, бақылау-ревизиялық, аудиторлық, консалтингтік, ұйымдастыру-басқару қызмет түрлерінде бірдей жақсы біледі. Олар активтердің, міндеттемелер мен капиталдың болуы мен қозғалысын есепке алу бойынша жұмыстарды орындау дағдыларын меңгерген. Олардың іскерліктері спектрінде — кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау, тиімді есеп саясаты мен т. б. таңдау негізінде есеп пен есептілікті ұйымдастырудың тиімді жүйесін әзірлеу.

Жоғарыға

Қаржы


"Қаржы" мамандығы мемлекеттік және жергілікті қаржы, банк және сақтандыру ісі, ақша айналымы, Қаржы менеджменті, бағалы қағаздар нарығы, салық және салық салу саласында білім кешенін береді. Мамандығы: әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру және орындау үдерістерін; мемлекеттік борышты басқару тетігін; кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде жоспарлау, есепке алу және есеп беру тәртібін; кәсіпорындардың ақша ағындарын ұйымдастыру және басқару, шаруашылық жүргізуші субъектілердің инвестициялық қызметін зерделеуді көздейді.; және сақтандыру ісін ұйымдастыру ерекшеліктерін болжайды.

Мамандық түлектерінің білімі мен дағдылары оларға маңызды ұйымдарда: меншіктің барлық түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық және қаржылық қызметтерінде, Федералдық, өңірлік және муниципалдық деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, биржаларда, қаржы және сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда беделді жұмысқа үміткер болуға мүмкіндік береді. Мамандық түлектерінің қызметі еңбек нарығында тұрақты сұранысқа ие, ал олардың өздері одан әрі кәсіби және мансаптық өсудің болашағы зор.


Жоғарыға